Drukuj

Zwierzęta - Kastracja i steryliazcja

Ponad połowa wszystkich urodzonych każdego roku psów i kotów ginie tragicznie albo umiera z braku opieki. Kastracja jest jednym ze skuteczniejszych sposobów w rozwiązywaniu problemu nadmiernej licznej populacji bezdomnych zwierząt. Jest ona rutynowym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w gabinetach weterynaryjnych. Daje stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanego miotu, pomaga uniknąć szeregu chorób o podłożu hormonalnym, wpływa na złagodzenie zachowania kotów i psów.

 Najlepiej kastrować zwierzęta młode, które dobrze znoszą operację, znacznie mniejsze będzie prawdopodobieństwo pojawienia się nowotworów sutek u kotek i suk, kocurki nie zdążą nabyć nawyku znakowania terenu cuchnącym moczem i zachowają smuklejszą sylwetkę. Wczesna kastracja może też zapobiec nadmiernej agresji psów i ich włóczęgostwu. Zabieg można przeprowadzać również u zwierząt starszych, jeśli ich stan zdrowia pozwala na zastosowanie narkozy.

 

  1. Gmina Rewal pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów.

  2. Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania z Referatu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu.

  3. Skierowanie może uzyskać wyłącznie osoba, która podejmie się funkcji opiekuna społecznego. Bezpłatna sterylizacja/kastracja bądź usypianie ślepych miotów może uzyskać osoba, która jest mieszkańcem gminy Rewal.

  4. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do Referatu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Rewalu.

  5. Zabiegi sterylizacji, kastracji bądź usypiania ślepych miotów wykonywane są na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Rewal zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

  6. Bezdomne koty doprowadzane są do lecznicy weterynaryjnej przez tzw. opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych, strażnika Gminnego po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg

  7. Kilkudniową opiekę poza zabiegową zapewnia opiekun społeczny, deklarujący chęć zajęcia się kotem który przeszedł zabieg kastracji bądź sterylizacji.

  8. Po wykonaniu zabiegu koty są wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego odłowienia.

  9. Sterylizacja prowadzona jest do czasu wyczerpania środków w danym roku budżetowym.

 

Do ściągnięcia: