Herb Gminy Rewal

Dotychczas gmina Rewal nie posiadała herbu wykonanego zgodnie z zasadami heraldyki dotyczącymi symboli w postaci herbu, flagi, pieczęci urzędowej i innych insygniów. Biorąc pod uwagę konieczność dbania o wizerunek gminy poprzez podkreślanie jej najważniejszych walorów został przygotowany przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny profesjonalny projekt herbu. Przez cały okres przygotowań, projekty były omawiane z władzami gminy oraz pracownikami urzędu. Po ponad trzech miesiącach konsultacji ze specjalistami z dziedziny heraldyki i po dokładnej analizie historycznej udało się odnaleźć symbole najlepiej charakteryzujące gminę Rewal, wskazujące na jej najważniejsze walory i tradycje.

Nowy herb przedstawia na białej tarczy Gryfa trzymającego w szponach ścianę kościoła w Trzęsaczu. Pod Gryfem znajdują się heraldyczne fale morskie. Każdy z elementów herbu w znaczny sposób odnosi się do wybrzeża rewalskiego: Gryf to mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła. Gryf jest jednym z najpopularniejszych symboli heraldycznych Pomorza Zachodniego ściśle związany z panującą od XII do XVII w. pomorską dynastią Gryfitów. Ściana kościoła w Trzęsaczu – symbol chrześcijański, kojarzony z wizytą biskupa bamberskiego Ottona, który przybył na Pomorze Zachodnie z misją chrystianizacyjną. Świątynia, która istnieje najprawdopodobniej od XIII wieku została zniszczona przez morski żywioł. Udało się uratować tylko fragment południowej ściany. Od wieków losy kościoła symbolizują zmagania człowieka z niszczącą potęgą żywiołu. Morskie fale symbolizują nadmorski charakter gminy Rewal, jej specyficzne cechy geograficzne czyniące z niej jeden z najbardziej znanych regionów turystycznych w Polsce. Całość herbu odwołuje się do historii regionu, charakterystycznych cech klimatycznych oraz najważniejszego symbolu gminy jakim niewątpliwie jest trzęsacka świątynia.

Przedłożone projekty uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji (pismo z dnia 25 września 2012 roku). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) mówiącej o tym, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki własne herby, flagi, emblematy, oraz insygnia i inne symbole.

Kampania wizerunkowa „Natchnieni słońcem”

Z potrzeby stworzenia nowego wizerunku gminy Rewal rozpisany został konkursu na logo turystyczne. Spośród wielu nadesłanych prac, wybrany został projekt który najlepiej wpisuje się w turystyczny charakter gminy. Jednocześnie czerpiąc z ogólnych zasad dotyczących tworzenia znaków graficznych, dobrano takie logo którego konstrukcja jest łatwa do zapamiętania, a symbolika nasuwa skojarzenia charakterystyczne dla naszego regionu. Twórca Pan Łukasz Olek współpracujący z warszawską agencją Diomedia zastosował ciekawe rozwiązanie w oparciu o powszechnie przyjętą symbolikę kolorów, przy uwzględnieniu tych najlepiej obrazujących walory turystyczne naszej gminy.

Zależy nam na wykreowaniu nowej marki gminy Rewal, poprzez dobór odpowiedniego hasła oraz akcji marketingowej mającej wywołać pożądane skojarzenia i reakcje.

Zaproponowany znak graficzny ma kształt koła i wykorzystuje cztery kolory.

Koło czy też okrąg symbolizuje: doskonałość, pełnie, ochronę i bezpieczeństwo, ciągłość, kompletność, nieskończoność i wieczność.

Zastosowane kolory odnoszą się kolejno do: Pomarańczowy- piasek, słońce; Niebieski przechodzący w granat- morze; Błękit – niebo

Dodatkowo logo wzbogacone jest dwoma pomniejszymi znakami graficznymi, umiejscowionymi w jego górnej strefie, które kształtem przypominać mają ptaki.Każdy z użytych elementów i symboli podkreśla najważniejsze atuty gminy Rewal na których bazuje sezonowa turystyka. Ciekawa konstrukcja oparta na łatwym do zapamiętania kształcie bez zbędnych, rozpraszających uwagę elementów, pozwala wierzyć że logo będzie utożsamiane z gminą.

Hasło turystyczne – Gmina Rewal Natchnieni Słońcem:

Natchnieni czyli zainspirowani, czerpiący pomysły i energię z czegoś, działający pod wpływem czegoś;

Słońce – ciepło, radość, lato, energia, światło, życie, symbol wakacji

Hasło turystyczne ma na celu wskazać na ciekawe i innowacyjne inwestycje, projekty, produkty turystyczne rodzące się z inspiracji walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, niezwykłym klimatem. Pragniemy udowodnić że gmina Rewal jest miejscem które może zainspirować do realizacji spektakularnych przedsięwzięć, że wyobraźnia i odwaga mogą stać się początkiem wyjątkowych pomysłów. Chcemy stać się natchnieniem dla odwiedzających nas gości, pokazać energię jaką dysponujemy i determinacje z jaką osiągamy cele.

Tłem dla akcji marketingowej promującej gminę pod hasłem „Natchnieni słońcem” będą:

  • Aktywne formy wypoczynku z uwzględnieniem promocji kompleksów sportowo-rekreacyjnych, Rewal Bike System, imprezy sportowe, aktywne sposoby spędzania czasu wolnego na plaży- joga, siatkówka, bieganie, windsurfing, paralotnie. Atmosfera naszej gminy inspiruje do poszukiwania wciąż nowych wyzwań- energia zaklęta w sporcie, ruchu. Jednocześnie dążymy do wskazania alternatyw na spędzenie wakacji.
  • Imprezy kulturalno-rozrywkowe- jako radość i pozytywna atmosfera jakie staramy się zbudować.
  • Innowacyjne i spektakularne inwestycje – jako dowód że nie ma dla nas barier nie do pokonania, że dzięki energii i pozytywnemu nastawieniu możemy stać się udziałem wielkich sukcesów i pionierami w wielu dziedzinach. Równocześnie zachęcamy do czerpania inspiracji z naszych osiągnięć, sami poszukując wciąż natchnienia żeby robić więcej i lepiej.
Skip to content