OPŁATA MIEJSCOWA

Podstawą prawną do naliczania opłaty miejscowej jest Uchwała Nr XXI/95/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień.

Opłata miejscowa od osób fizycznych wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu

Określona dzienna stawka opłaty miejscowej ulega obniżeniu i wynosi 1,00 zł w stosunku do dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów – z wyłączeniem grup zorganizowanych (obozy, kolonie) oraz emerytów i rencistów.

Wprowadza się całkowite zwolnienia od uiszczenia opłaty miejscowej w stosunku do kombatantów i inwalidów wojennych oraz osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Skip to content