Przyroda

Gmina Rewal charakteryzuje się dużym bogactwem fauny i flory. Typowy morski klimat, pas ochronny oraz brak przemysłu tworzą doskonałe warunki dla bytowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rewalski pas wybrzeża jest miejscem występowania wielu gatunków ryb słonowodnych z których najpopularniejsze to śledzie, dorsze, flądry, makrele, szproty i łososie. Morze to także środowisko dla roślin wodnych takich jak m.in. morszczyn pęcherzykowaty, sałata morska i krasnorost.

Spacerując brzegiem morza spotkać można wyrzucone na piasek niewielkie muszle należące do żyjących w Bałtyku małż- małgwi, omułka, szczeżui czy sercówki. Wśród ptaków najwięcej żyje tu mew i rybitw. Jesienią zaobserwować można ptaki z rodziny bekasowatych i siewkowatych, które wybrały sobie polskie plaże na miejsce odpoczynku. Cierpliwi i spostrzegawczy mogą spotkać sieweczki, biegusy zmienne i rdzawe, piaskowce a nawet ostrojady i szlamniki. Najwięcej emocji wśród turystów budzą foki szare, które przybywają nad tą część wybrzeża z helskiego fokarium, a wśród nich najsłynniejsza foka Depka.

Ciekawym miejscem pod względem występującej roślinności są wydmy i klify. Znajdujące się tam drzewa i krzewy mają olbrzymie znaczenie dla ochrony wybrzeża przed erozją. Na wydmach nasadzane są bory bażynowe, wśród których spotkać można niezwykły kwiat- tajęże jednostronną, roślinę trującą, znajdującą się pod ścisłą ochroną. Na wydmach i klifach występują także: rokitnik zwyczajny oraz chronione kocanka piaskowa, wiciokrzew pomorski i solanka kolczasta. Coraz rzadziej natrafić można na mikołajka nadmorskiego, roślinę która jeszcze w latach 80-tych bujnie porastała nasze wydmy.

Szczególnie cennym obszarem pod względem występowania rzadkich gatunków ptactwa wodno-błotnego jest jezioro Liwia Łuża które posiada status rezerwatu ornitologicznego. Na jego terenie odnotowano obecność 133 gatunków ptaków w tym 50 lęgowych, wśród nich znajdują się: wydrzyki, perkozy rogate, bernikle, bączki, błotniaki stawowe oraz podróżniczki. Najczęściej widywanymi okazami są gęsi zbożowe, gęsi białoczelne oraz gęgawy. W okresie letnim na zbiorowych pierzowiskach spotykają się m.in. stada świstunów, cyraneczek, krzyżówek. Miłośnicy szlachetnych ptaków drapieżnych podziwiać mogą kanię rudą, trzmielojada, błotniaka, jastrzębia, krogulca, myszołowa, pustułkę, kobczyka oraz puchacza, które chętnie żerują nad jeziorem. Także przyległe do jeziora łąki są terenem bytowania wielu ciekawych gatunków ptactwa, gdzie obserwować można sieweczkę złotą, siewnicę, biegusy, bataliony, bekasy, słonki, rycyki, kuliki i brodźce.

Gmina Rewal to także liczne pomniki przyrody skupione między innymi w XVIII-wiecznym parku ulokowanym przy kompleksie pałacowo-folwarcznym w Trzęsaczu. Znajduje się tam aleja lipowo-grabowa gdzie podziwiać można ponad stuletnie lipy drobnolistne z obwodami dochodzącymi do 500 cm. W Pustkowie znajdują się rzadkie wiązy szypułkowe, zaś w Rewalu rosną jesion wyniosły i jedyny w całej Polsce ostrokrzew kolczasty występujący w postaci drzewa. Spacerując po rewalskich lasach i parkach napotkać można na rzadkiego widłaka spłaszczonego, listerię sercowatą czy też barwinka pospolitego.

Skip to content