Aktualności

Zapraszamy do przetargu!

Wójt Gminy Rewal informuje, iż w dniu 9 lutego br., zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:„Budowa dróg...
Skip to content