WĘDKARSTWO

Wędkowanie w morzu

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających;

Opłaty:

 • 7,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
 • 11,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
 • 42,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
 • 32,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832)

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie „papierowej”, uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane niżej konto.

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.

W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:

NBP O/Gdańsk
60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu proszę podać: „za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres …(tydzień/miesiąc/rok) „ oraz „Imię i Nazwisko”

 

Wędkowanie w jeziorze Liwia Łuża oraz w kanale „Liwka”

Przed przystąpieniem do wędkowania należy zapoznać się z zasadami wyznaczonymi przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie oraz wnieść stosowną opłatę.

Zbiór przepisów dotyczący zasad uprawiania wędkarstwa w Okręgu PZW Szczecin na 2020 rok

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Opłaty:

 1. SKŁADKI ROCZNE na 2020 rok – na zagospodarowanie i ochronę wód (pdf)
  (zobacz tabele opłat)
  Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku. Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH PZW Szczecin z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia na wędkowanie.
 2. OPŁATY OKRESOWE NA 2020 rok (pdf)
  (zobacz tabelę opłat)

Ważne od daty do daty
Płatne WYŁĄCZNIE na KONTO PZW Szczecin: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

Do opłaty okresowej należy wydrukować i wypełnić z zakładki: DRUKI DO POBRANIA – odpowiedni formularz ZEZWOLENIA OKRESOWEGO

 • 1 dzień
 • 3 dni
 • 7 dni
 • 14 dni
 • Dla niezrzeszonych 12 miesięcy

Koło wędkarskie

PZW Koło „Liwia” Niechorze
siedziba: Muzeum Rybołówstwa
Al. Bursztynowa 28
72-350 Niechorze, tel. +48 91 38 63 250
prezes: Edward Stefanowicz
tel. +48 502 320 087

Skip to content