01.12.2023 R. – I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOONYCH NA TERENIE GMINY REWAL (Pogorzelica, dz. 191/2, 191/4)

Pogorzelica, dz 191/2
Pogorzelica, dz 191/4