Wójt Gminy Konstanty Tomasz Oświęcimski w porozumieniu z radnymi  prowadząc politykę podatkową, opierają się na mechanizmach uszczelniających lokalny system podatkowy. System ten polega na weryfikacji podstaw opodatkowania oraz  aktualizacji bazy nowych podatników.  Podjęte działania pozwoliły utrzymać wysokość stawek  podatku od nieruchomości na poziomie roku 2018 .

Przy rosnących kosztach bieżących funkcjonowania gospodarstw domowych jak i osób  prowadzących działalność gospodarczą takie działania gwarantują bezpieczeństwo i finansową stabilność.

Ponadto, Przedsiębiorcy na mocy nowo podjętej uchwały Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego  2024r. ( nr LXXVI/512/24)  mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W roku 2024 termin składania dokumentów upływa 31 marca 2024r.

Przypominamy, że 15 marca upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, prosimy o terminową wpłatę. 

Poniższe zestawienie obrazuje  wysokość  stawek podatków od nieruchomości w sąsiednich gminach nadmorskich.