Szanowni Mieszkańcy Gminy Rewal
Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Rewal i aby diagnoza była prawidłowa i rzetelna potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Niniejsza ankieta dotyczy stanu wiedzy na temat przemocy domowej wśród mieszkańców gminy Rewal. Dlatego też prosimy również o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Jest ona całkowicie anonimowa a uzyskane wyniki zostaną podane do wiadomości w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na kolejne lata.
 
Ankieta jest dostępna do 30 kwietnia 2024r. Niniejsza ankieta jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców gminy Rewal.
 
Z góry dziękuję za udział w ankiecie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
Justyna Żebrowska
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeShjODdl1MDKg8Jx5MX2LeN-CZeaYXBGcYEDNSVgFbYaUNWA/viewform?fbclid=IwAR1b7NiWkANg9s1OwiWKpXuqohTKLDRUAleA2yGl8R4abqbg4_vP6QzPW6I