Print

Regulamin zamieszczania ofert noclegowych w serwisie www.rewal.pl

Regulamin zamieszczania ofert noclegowych w serwisie www.rewal.pl


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego rewal.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

1. Właścicielem serwisu jest Gmina Rewal, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu (72-344), zwanym dalej serwis www.rewal.pl

2. W serwisie www.rewal.pl zamieszczane są oferty obiektów noclegowych w dziale strefa turystyczna, podstrona noclegi.

3. Warunkiem koniecznym do rejestracji obiektu noclegowego w bazie będzie dokonanie wpisu obiektu do „Ewidencji obiektów turystycznych Gminy Rewal” (pok. 104) oraz podpisanie umowy w siedzibie właściciela serwisu (pok. 02), a także wpłata należności na konto właściciela serwisu. Po spełnieniu tych warunków użytkownik otrzyma indywidualny login i hasło do rejestracji konta.

4. Rejestracja konta polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronach serwisu.

5. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownikiem serwisu może być osoba prowadząca działalność gospodarczą, związaną z usługami turystycznymi i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

8. Za usługę pobierana jest opłata abonamentowa w wysokości 123 zł za rok kalendarzowy.


9. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą blokadą Konta Użytkownika.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu.