Od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W Gminie Rewal zadanie to zostało powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rewalu. Szacuje się objęcie programem ok 350 dzieci do 18. r.ż.

Więcej informacji o programie 500+