Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2022 r. o zmianie ustawy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa informujemy, że został zmieniony wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. We wniosku wymagane jest podanie PESELU obywatela Ukrainy, za którego ma być przyznane świadczenie. Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczenia została przedłużona do 120 dni od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy. Poniżej zamieszczamy link ze wzorem nowego wniosku.

Dominika Winiarska-Chodziutko
Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal
ds. uchodźców i pomocy humanitarnej dla obywateli z Ukrainy

Link do nowego wniosku o świadczenie pieniężne: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094101.pdf