W ramach Partnerstwa Powiatu Gryfickiego, nasza gmina uczestniczy w opracowaniu strategii rozwoju ww. Partnerstwa, co umożliwi wspólne starania o fundusze pomocowe na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
W związku z powyższym, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pozwolą poznać Państwa opinie o miejscu w którym żyjemy. Dzięki udzielonym odpowiedziom poznamy poziom zadowolenia z usług publicznych oraz zdiagnozujemy potrzeby mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa. Pozwoli to lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. 
Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna w dniach: 6-26 czerwca 2022 r. Raport z przeprowadzonego badania zostanie przedstawiony publicznie w formie zbiorczego raportu.
Ankieta dostępna pod linkiem: ZMP-ANKIETY.PL Badania internetowe ON-LINE