21 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LKS-u Wybrzeże Rewalskie „REWAL”. Celem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2014 , uzupełnienie składu zarządu , wybory nowego prezesa , przedstawienie bieżącej sytuacji klubu oraz dyskusja na temat trudności finansowych z którymi klub boryka się każdego dnia.

Zebranie otworzył ustępujący prezes pan Paweł Żoła . Po przywitaniu przybyłych gości przekazał prowadzenie zebrania panu Janowi Trafnemu .  Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie finansowe za rok 2014 przedstawił kierownik klubu Mariusz Mamiński  . Następnie członek zarządu Adrian Żoła przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2014 . W sprawozdaniu główną uwagę skupił na pracy z młodzieżą , której efektem jest debiut wielu wychowanków klubu w drużynie seniorskiej .

Po przedstawieniu sprawozdań finansowych i merytorycznych głos zabrał ustępujący prezes Paweł Żoła . W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim zarządom  z którymi miał przyjemność współpracować  przez dziewiętnaście lat swojej prezesury , wszystkim trenerom , zawodnikom , członkom klubu i wszystkim tym którzy w mniejszy lub większy sposób klub wspierali lub wspierają .

Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała działalność klubu za rok 2014 i zarekomendowała członkom klubu udzielenie absolutorium zarządowi . Absolutorium w głosowaniu zostało jednomyślnie udzielone .

Kolejnym punktem porządku obrad było uzupełnienie zarządu klubu oraz wybór nowego prezesa . Na członka zarządu została zgłoszona kandydatura Wojciecha Pawluka vel Mikołajczak  , która w głosowaniu tajnym została przyjęta  .

Na funkcję prezesa klubu została zgłoszona kandydatura Adriana Żoły , która w glosowaniu tajnym została jednomyślnie przegłosowana  .

W krótkim przemówieniu nowy prezes podziękował za okazanie  zaufanie . Zwrócił uwagę że najbliższy okres dla klubu zapowiada się bardzo ciężko ze względu na brak  dotacji . Problemy finansowe gminy przekładają się w znacznym stopniu na funkcjonowanie klubu .  Podziękował wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe  , bez tego klub piłkarski LKS Wybrzeże Rewalskie „ Rewal” nie miał by prawa bytu .

Mariusz Mamiński

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu
LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal za rok 2014

Rok 2014 dla Klubu LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal był rokiem pełnym sukcesów sportowych w każdej kategorii wiekowej. Należy jednak wspomnieć, że nie był to łatwy okres dla Klubu w sferze finansowej. Zarząd Klubu pragnie podziękować za pomoc wszystkim sponsorom klubu a także rodzicom za zaangażowanie i bezpośrednią pomoc finansową bez której nie udałoby się zrealizować wyznaczone przez Zarząd klubu cele sportowe. W szczególności Zarząd dziękuje naszym największym darczyńcom: Gminie Rewal, firmie Sandra Spa, Piekarni Wybrzeże, OKW Mewa, OW Krystyna, OW Bosman, Firmie Alcest, OW Stoltur, Hotelowi Puchacz i Aptece Niechorze. Należy również podziękować naszym wieloletnim partnerom do których należy CIPR i Szkoły na terenie Gminy Rewal.

Z punktu widzenia sportowego należy zauważyć że nasz Klub mimo trudności nadal się rozwija i zakładane przez Zarząd Klubu cele zostały osiągnięte. W 2014 roku powołana została do sekcji drużyna „Skrzatów” z rocznika 2007/08. Drużyna ta prowadzona przez Trenerów Michała Wojtowicza i Mariusza Mamińskiego po odbyciu blisko pół rocznego przygotowania rozegrała swój pierwszy turniej.

Rocznik 2005/06 prowadzony przez Trenera Jarosława Włodarczyka regularnie uczestniczył z sukcesami w rozgrywkach ZZPN a także brał udział w licznych turniejach.
Rocznik 2003/04 prowadzony przez tego samego trenera jest liderem rozgrywek ligowych w ramach ZZPN. Z sukcesami drużyna ta brała udział w turniejach w kraju i zagranicą (Rewalandia, Veronello CUP)

Należy nadmienić że wszystkie wyżej wymienione drużyny zwyciężyły w Pucharze Tymbark na szczeblu powiatowym i liczymy na dalsze sukcesy w kolejnych szczeblach tego największego dziecięcego turnieju w Polsce.
Drużyna Trampkarzu prowadzona przez Krzysztofa Cepka zajmuje czołowe miejsce w rozgrywkach ZZPN. Należy również zauważyć że najzdolniejsi z tej grupy zdążyli już zadebiutować w drużynie juniorów.
Juniorzy naszego klubu występujący w I klasie juniorów młodszych mogą swój kolejny rok uznać za bardzo udany. Czołowe miejsce w lidze i bardzo dobry występ w turniejach miedzynarodowych w Neubrandenburgu i Veronie na pewno zaowocują sukcesami w dorosłej piłce. Niektórzy z nich mają za sobą już debiut w drużynie seniorów naszego Klubu.
Trener Tadeusz Piotrowski bardzo odważnie stawia na naszych młodych wychowanków Klubu. Nasi Seniorzy będąc jedną z najmłodszych drużyn w lidze okręgowej ZZPN w ubiegłym sezonie jak i obecnym prezentują się bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że już w najbliższych latach zespół oparty o wychowanków naszego Klubu awansuje do wyższej ligi. Rok 2014 był także udany dla naszych Oldbojów, którzy występują w rozgrywkach Pomorskiej II ligi oldbojów. Z sukcesami reprezentowali nasz Klub na turniejach w Gryficach, Karnicach, Łobzie, Pobierowie oraz w niemieckim Zehdenick zwyciężając lub zajmując czołowe miejsca.

Rok 2014 w statystyce:
6 grup młodzieżowych i 110 zawodników
Grupa seniorska 20 zawodników
Rozegrano około 150 meczów, turniejów i sparingów
Grupa Oldbojów rozegrała 30 meczów i uczestniczyła w pięciu Turniejach.
Zorganizowano obozy przygotowawcze w Karpaczu, Niechorzu i Czarnocinie
Nasi Trenerzy przeprowadzili 700 godzin przeznaczone na treningi
Nasze drużyny brały udział w turniejach w Niemczech, Włoszech oraz w Polsce.
Nasi Wychowankowie Daniel Rotengruber U-15 odbył pierwszą konsultację w kadrze narodowej a nsz kolejny wychowanek Marcin Gałkowski zaliczył kolejne występy w kadrze narodowej U-18.