Informujemy, że od 1 września trwają zapisy do udziału w czwartej edycji Rewaligi – Rewalskiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Wzorem poprzednich sezonów do udziału w rozgrywkach zapraszamy 8 drużyn. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2014r.

Turniej składać się będzie z dwóch rund – jesiennej i zimowej, które rozgrywane będą w piątkowe wieczory w hali sportowej w Rewalu. Rozgrywki rozpoczną się 17 października 2014r. i potrwają tradycyjnie do połowy marca przyszłego roku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną: cipr@rewal.pl lub osobiście w biurze hali sportowej w Rewalu przy ul. Szkolnej 1. Lista zgłoszeniowa powinna zawierać nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników oraz rok urodzenia. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu +48 91 38 49 010

Zapraszamy na forum na facebooku: www.facebook/Rewaliga

REGULAMIN REWALSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU REWALIGA 2014/15 I ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1. Głównym założeniem organizatora – Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal jest zorganizowanie turnieju halowej piłki nożnej amatorów, stojącego na wysokim poziomie piłkarskim i organizacyjnym. Celem imprezy jest zachęcenie mieszkańców gminy Rewal i Karnice do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu.

2. W turnieju mogą wziąć udział piłkarze rocznika 1998 i starsi, mieszkańcy Gminy Rewal i Karnice oraz osoby z nią związane – np. tymczasowo zameldowane lub pracujące na terenie gminy na stałe lub sezonowo, bądź posiadające nieruchomość na terenie Gminy Rewal. Do udziału w rozgrywkach dopuszcza się zawodników nie związanych z ww. gminami, z założeniem, że ich łączna liczba w zespole nie może być większa niż 50% składu.

3. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników, w tym co najwyżej 3 piłkarzy zrzeszonych w klubach piłkarskich, tzn. posiadających aktualne licencje zawodników. Zasada ta nie dotyczy zawodników grających w klubach piłkarskich poniżej klasy okręgowej oraz juniorów i zawodników, którzy ukończyli 35 lat.

4. Warunkiem rejestracji zespołu do rozgrywek ligowych jest dostarczenie do organizatora zawodów (CIPR) listy, zawierającej nazwiska co najmniej 5 zawodników (jeden pełny skład), spełniających warunki określone w regulaminie.

5. Lista zawodników może być uzupełniana do końca trwania rozgrywek każdej rundy i jest zamykana automatycznie po wpisaniu dziesiątego zawodnika.

6. Zgłoszeń kolejnych zawodników u organizatora REWALIGI może dokonywać wyłącznie kapitan zespołu. Zgłoszenie nowego zawodnika może nastąpić nie później, niż na 1 dzień przed rozpoczęciem kolejki.

7. Po zamknięciu listy zawodników kapitan zespołu ma prawo wymiany 1 zawodnika, który nie zagrał ani jednego meczu w rozgrywkach. Zamiany można dokonać tylko raz, najwcześniej po zakończeniu 3. kolejki rozgrywek. Nowy zawodnik musi spełniać warunki zawarte w pkt. 2 i 3.

8. Po zakończeniu rundy jesiennej kapitan zespołu może dokonać zmiany 2 zawodników na liście zgłoszeniowej, pamiętając przy tym o zasadach zawartych w pkt. 2 i 3. Termin dokonywania zmian upływa na 1 dzień przed rozpoczęciem 10. kolejki Rewaligi.

9. Po wykorzystaniu 2 zmian na liście zawodników oraz po upłynięciu terminu zgłoszeń żadne dodatkowe zmiany, bez względu na okoliczności i zdarzenia losowe nie będą akceptowane. 10. Do listy zawodników nie można dopisać zawodnika, który został wcześniej zarejestrowany w bieżących rozgrywkach REWALIGI w innej drużynie.

11. Warunkiem dopuszczenia zespołu do rozgrywek jest wpłacenie wpisowego w kwocie 300 zł. W przypadku nieuzasadnionego wycofana się zespołu z turnieju, bądź braku odpowiednio wcześniejszego powiadomienia organizatora o rezygnacji z udziału w zawodach przed rozpoczęciem rozgrywek, wpisowe nie będzie zwracane.

II SYSTEM ROZGRYWEK I PUNKTACJA

1. Rozgrywki Rewaligi przeprowadzone zostaną w systemie „każdy z każdym”, w 2 rundach: jesiennej i zimowej.

2. O kolejności miejsc w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów, według punktacji: zwycięstwo –3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.

3. Po zakończeniu rundy zimowej 4 zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów rozegrają ze sobą turniej play off o mistrzostwo Rewaligi.

4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez 2 drużyny, o kolejności zadecyduje wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami, a następnie bilans bramkowy. Jeżeli bilans jest również jednakowy, wyżej klasyfikowana jest ta drużyna, która w dwóch rundach rozgrywek zdobyła więcej bramek.

5. W przypadku, gdy więcej niż 2 zespoły uzyskają taką samą ilość punktów, o kolejności zadecyduje mała tabela.

6. W fazie play off zespoły rozegrają po 2 mecze.

7. Pary w turnieju play off zostaną ustalone w drodze losowania, które odbędzie się w dniu rozgrywek. Ustala się, że do drużyn, które zajmą pierwsze dwa miejsca w tabeli dolosowane zostaną drużyny z 3. i 4. miejsca.

8. Przegrani z pierwszych dwóch meczów zmierzą się w meczu o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy zagrają w finale o tytuł Mistrza Rewaligi.

9. W fazie rozgrywek play off czas gry ustala się na 2×15 min, z 5 –min. przerwą.

10. W przypadku, gdy mecze w fazie play-off zakończą się wynikiem remisowym, sędzia zarządzi dogrywkę 2×5 minut, a gdy po upływie regulaminowego czasu dogrywki wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty – konkurs rzutów karnych. Rzuty karne wykonywane będą w seriach po 5 strzałów, na przemian. Jeżeli po serii 5 strzałów wynik w dalszym ciągu będzie nierozstrzygnięty – rzuty karne wykonywane będą w parach, na przemian, aż do rozstrzygnięcia.

III PRZEPISY GRY

1. Mecze rozgrywane są w hali sportowej o wymiarach parkietu 40×20 metrów, bramki 2×3 metry.

2. Pole gry wyznaczone jest liniami autowymi.

3. Czas gry 2×15 minut, z 5-minutową przerwą na zmianę boisk. Przed rozpoczęciem każdego meczu drużynom przysługuje 5- minutowa rozgrzewka na parkiecie.

4. Czas gry wstrzymywany jest wyłącznie na polecenie sędziego.

5. Podczas ostatniej minuty meczu mierzony jest tylko efektywny czas gry, tzn. każde wstrzymanie gry lub opuszczenie pola gry przez piłkę skutkuje automatycznym zatrzymaniem zegara. Odliczanie czasu gry następuje automatycznie po wznowieniu gry.

6. Rozgrywki prowadzone są piłką niskoodbiciową nr 4.

7. Warunkiem rozpoczęcia meczu jest udział kompletu (pięciu) zawodników każdej z drużyn. W przypadku niestawienia się do rozgrywek jednej z drużyn, bądź też stawienia się do rozgrywek w niekompletnym składzie, mecz nie będzie rozgrywany, a drużynie przeciwnej zapisuje się zwycięstwo z wynikiem 3:0 i 3 pkt.

8. W przypadku, gdy obydwie drużyny nie stawią się do rozgrywek, bądź obydwie pojawią się w niekompletnych składach, mecz nie będzie rozgrywany, z wpisanym wynikiem 0:0. Obydwu drużynom zapisuje się po 0 pkt.

9. Strój bramkarza powinien różnić się od strojów zawodników z pola. W przypadku, gdy wszyscy zawodnicy z drużyny mają jednolite stroje, bramkarz musi założyć specjalny znacznik, dostarczony przez organizatora zawodów.

10. W czasie trwania meczu, na boisku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 zawodników jednej drużyny, w tym nie więcej niż 2 piłkarzy zrzeszonych (zgodnie z zapisem I/pkt. 3).

11. Zmiany „hokejowe” dokonywane są w strefie zmian – zawodnik zmieniający może wejść dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika zmienianego.

12. W trakcie rozgrywek turniejowych obowiązuje zakaz stosowania wślizgów atakujących. Można stosować wślizgi tzw. blokujące poza zasięgiem gry (ok. 2m ), bez kontaktu z przeciwnikiem.

13. Rzuty z autu wykonywane są nogą. Podczas wznawiania gry piłka musi znajdować się na linii autowej lub po zewnętrznej stronie linii (max. 25cm od lini). Zawodnik musi zagrać piłkę do partnera, nie może strzelić bezpośrednio bramki.

14. Rzuty karne wykonywane są z odległości 6 m.

15. Bramkarz nie może chwytać w ręce piłki zagranej nogą przez zawodnika z własnej drużyny.

16. Przy wznowieniu gry z autu bramkowego, bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko ręką.Przy wyrzucie bramkarskim piłka może w locie przekroczyć linię środkową boiska.

17. Wykonawca stałego fragmentu (rzut wolny, rzut rożny, rzut z autu, wznowienie gry od bramki) ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Czas liczony jest przez sędziego od gwizdka, lub od momentu, gdy zawodnik ma możliwość wprowadzenia piłki do gry, tzn. jest w posiadaniu piłki i znajduje się w miejscu wznowienia gry. Sędzia sygnalizuje moment rozpoczęcia odliczania 4 sekund wyciągniętą w górę ręką, pokazując upływający czas za pomocą palców. Podczas rzutów rożnych i rzutów wolnych bezpośrednich sędzia liczy upływający czas bez podnoszenia ręki.

18. Jeżeli drużyna wznawiająca grę nie wznowi gry w przeciągu 4 sekund, piłkę do gry wprowadza zespół przeciwny rzutem wolnym pośrednim z tego samego miejsca.

19. Jeśli błąd 4 sekund popełni bramkarz wznawiający grę z autu bramkowego, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego, z punktu położonego najbliżej miejsca przewinienia.

20. W przypadku, gdy zawodnik wykonujący stały fragment gry zgłosi u sędziego, że zawodnik z drużyny przeciwnej znajduje się w nieprawidłowej odległości, sędzia po interwencji daje sygnał wznowienia gry gwizdkiem. Od tego momentu odliczany jest czas 4 s.

21. Wszystkie mecze sędziowane są przez 2 licencjonowanych arbitrów.

22. W kwestiach spornych na boisku decyzję podejmuje zawsze sędzia główny spotkania.

23. W kwestiach spornych, nie ujętych w regulaminie turnieju oraz innych sprawach organizacyjnych decyduje organizator zawodów.

IV KARY

1. Za niebezpieczne zagranie lub niesportowe zachowanie na boisku, zawodnik może zostać ukarany karą indywidualną – żółtą kartką, co skutkuje wykluczeniem zawodnika z gry na 1 minutę. Drużyna zawodnika gra w tym czasie w osłabieniu do upłynięcia czasu kary, lub do momentu utraty bramki.

2. Czas trwania kary liczony jest od chwili opuszczenia pola gry przez ukaranego zawodnika, według czasu odmierzanego na tablicy świetlnej. W przypadku zatrzymania czasu gry na polecenie sędziego, automatycznie wstrzymywany jest również czas odliczania kary.

3. Podczas odbywania kary 1 min. zawodnik ukarany musi znajdować się w pobliżu stanowiska sędziego stolikowego, odmierzającego czas. Zawodnik ukarany może powrócić do gry dopiero na sygnał sędziego stolikowego.

4. W przypadku, gdy zawodnik otrzyma żółtą kartkę tuż przed przerwą, gdy pozostały czas gry jest krótszy niż 1 min., zawodnik wykluczony z gry kończy odbywanie kary w drugiej połowie.

5. W przypadku otrzymania żółtej kartki przez bramkarza, kapitan ukaranej drużyny ma prawo wyznaczyć jednego z grających zawodników z pola do opuszczenia boiska zamiast bramkarza, w ramach wykluczenia czasowego. W takim przypadku bramkarz może kontynuować grę na boisku.

6. Otrzymanie drugiej żółtej kartki przez tego samego zawodnika w jednym meczu jest równoznaczne z otrzymaniem czerwonej kartki i wykluczeniem ukaranego zawodnika do końca trwania meczu. Jednocześnie drużyna ukaranego zawodnika gra przez 2 minuty w osłabieniu. Kara wykluczenia zawodnika jest bezwzględna, tzn., że nie jest anulowana po utracie bramki przez ukaraną drużynę. Po upływie czasu kary na boisko może wejść zawodnik rezerwowy.

7. Za wyjątkowo brutalny faul, agresywne, niesportowe, bądź wulgarne zachowanie na boisku, zawodnik może zostać ukarany czerwoną kartką. Wiąże się to z automatycznym wykluczeniem z gry ukaranego zawodnika do końca spotkania i grą w osłabieniu jego drużyny przez 2 minuty. Kara wykluczenia zawodnika jest bezwzględna, tzn., że nie jest anulowana po utracie bramki przez ukaraną drużynę. Po upływie czasu kary na boisko może wejść zawodnik rezerwowy.

8. Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest odsunięty od następnego spotkania. Kara wykluczenia z następnego meczu nie dotyczy zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę w następstwie dwóch żółtych kartek.

9. W sytuacji, gdy w jednym meczu drugi zawodnik tej samej drużyny otrzyma czerwoną kartkę, mecz zostaje automatycznie przerwany, a drużynie przeciwnej zapisuje się zwycięstwo z wynikiem 3:0. Nie dotyczy to przypadku, gdy aktualny wynik w momencie przerwania meczu jest korzystniejszy, niż wynik walkoweru – w takim przypadku pozostaje on nie zmieniony.

10. W przypadku, gdy podczas jednego meczu obydwie drużyny jednocześnie ukarane zostaną dwiema czerwonymi kartkami, mecz zostaje automatycznie przerwany i kończy się aktualnym wynikiem.

V NAGRODY

1. W rozgrywkach Rewaligi nagrodami premiowane są drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca.

2. Za zajęcie miejsc 1-3 drużyny otrzymują puchary oraz nagrody finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Nagrody i trofea przewidziane są dla 10 zawodników.

3. W turnieju przewidziane są nagrody indywidualne: dla króla strzelców – zawodnika, który zdobędzie największą ilość bramek w całym turnieju oraz dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza, najstarszego zawodnika oraz najlepszego zawodnika młodego pokolenia – piłkarzy, których wytypują kapitanowie zespołów w drodze głosowania ankietowego.

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby strzelonych bramek przez dwóch lub kilku zawodników, o przyznaniu tytułu „króla strzelców” zadecyduje konkurs rzutów karnych. Do klasyfikacji najlepszych strzelców nie będą zaliczane bramki, zdobyte w konkursach rzutów karnych w fazie play off.

5. W czasie trwania rozgrywek ligowych premiowana jest każda kolejna setna bramka, strzelona w turnieju. Strzelec otrzymuje premię w postaci nagrody rzeczowej.

Organizator – Centrum Informacji promocji Rekreacji Gminy Rewal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju.