dav

W najbliższym czasie Rada Gminy dyskutować będzie nad planem wdrożenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2018-2022. Jednym z elementów tego programu jest modernizacja i rozbudowa ośrodka Rokita w Pogorzelicy.

23 stycznia odbyły się oględziny osiedla, Wójt Maciej Bejnarowicz wraz z Panią Sołtys Izabelą Kogut odwiedzili Rokitę aby dokładnie zapoznać się ze stanem posesji.
Osiedle od lat boryka się z problemami, które wymagają pilnej interwencji. Przede wszystkim droga dojazdowa i parking są w fatalnym stanie. Mieszkańcy narzekają na brak magazynów gdzie mogliby przechowywać rowery i wózki dziecięce. Biorąc pod uwagę, że mieszka tam sporo rodzin, przydałaby się świetlica i plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Generalnie problemów jest wiele i koniecznie trzeba je rozwiązać.

Według założeń Programu Gospodarowania planuje się wykonanie projektu i jego realizacji w celu przekształcenia budynku stołówki na funkcję mieszkalną. Powinno to przynieść dodatkowe 6 lokali mieszkalnych.
Co jest istotne planowane jest przeprowadzenie inwestycji w taki sposób aby rozwiązać wspomniane problemy, tym bardziej, że na terenie osiedla są niewykorzystane pomieszczenia, które można łatwo dostosować do potrzeb lokatorów.