ZBIÓRKA OBJAZDOWA ODPADÓW  Z TERENU GMINY REWAL

26.03.2021 r.  – POGORZELICA i NIECHORZE
09.04.2021 r.  – REWAL
16.04.2021 r.  –
ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO
23.04.2021 r. – POBIEROWO

  1. Zbiórka dotyczy tylko tych właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości mieszanych, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy posiadają aktualną deklarację na odbiór odpadów komunalnych.
  2. Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. wystawione odpady zostaną odebrane sprzed posesji.
  3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, odpady należy wystawić przed posesją do godziny 7.00 w dniu „wystawki”, zgodnie z powyższym harmonogramem, w miejscu dostępnym i umożliwiającym załadunek.
  4. Podczas zbiórki objazdowej zbieramy meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany) i odpady wielkogabarytowe (np. materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, drzwi wewnętrzne i wejściowe).

UWAGA  

  1. Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych dostarczają samodzielnie odpady wielkogabarytowe i meble do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pobierowie.
  2. Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach zbiórki objazdowej.
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym AGD i RTV), baterie  i akumulatory oraz opony nie będzie odbierane w ramach zbiórki objazdowej. Odpady te należy dostarczać samodzielnie do PSZOK -u (przypominamy, że musi być to sprzęt kompletny).