Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy i Mieszkańcy Gminy Rewal!

Stanęliśmy  u progu globalnego zagrożenia gospodarczego wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2.  Dzisiaj  największą troskę oraz wysiłki należy skierować w walce o zdrowie i życie nas wszystkich, bo te wartości  mają najwyższą cenę. Musimy jednak zrobić wszystko, aby zadbać również o bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorców, mieszkańców oraz Gminy.

Tegoroczny budżet będzie musiał być zmieniony tak, aby zapewnić wsparcie dla przedsiębiorców oraz mieszkańców, którzy znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Liczę na to, że  w przyszłości Wasze gospodarcze zaangażowanie przyczyni się do dynamicznego rozwoju Naszej Gminy.

Wymagać to będzie solidarności i zrozumienia ze strony mieszkańców. Jestem przekonany, że wzajemna odpowiedzialność pozwoli nam szybko wyjść z tego kryzysu, chroniąc firmy przed upadłością i dramatem bezrobocia. Gmina Rewal, w tej trudnej sytuacji, nie pozostawi swoich przedsiębiorców oraz mieszkańców bez pomocy.

Obecnie w ramach swoich uprawnień, w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny, Wójt na wniosek podatnika, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych. 

Niezależnie od tego, do połowy kwietnia 2020 roku zostanie przedstawiony szczegółowy PAKIET  WSPARCIA dla  przedsiębiorców  i mieszkańców poszkodowanych przez COVID-19.

Wójt Gminy
Konstanty Tomasz Oświęcimski