Gmina Rewal jako organ prowadzący Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Rewalu i Niechorzu podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o udzielenie grantów w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosiła 42.706,11 zł. W ramach grantu zakupiono środki ochrony osobistej, sprzęt oraz  środki  do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz wymieniono podłogi w salach przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.