Projekt Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Baltic Pipe umożliwi przesył dwukierunkowy, tzn. będzie można nim również dostarczać gaz z Polski do Danii.

Projekt Baltic Pipe zakłada budowę rurociągów podmorskich w basenie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury lądowej na terenie Danii i Polski.

STRATEGICZNY PROJEKT INFRASTRUKTURALNY

Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie w stanie transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 gazu ziemnego z Polski do Danii. Jego budowa rozpocznie się w 2020 r. Uruchomienie przesyłu gazu planowane jest na jesień 2022 r.

PARTNERZY PROJEKTU: GAZ-SYSTEM I ENERGINET

Inwestycja realizowana jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii ENERGINET. Pozytywne decyzje inwestycyjne o zrealizowaniu projektu Baltic Pipe zostały podjęte przez operatorów systemów przesyłowych Polski i Danii zostały podjęte w listopadzie 2018 r.

PROJEKT O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

Inwestycja Baltic Pipe została uznana przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI) i posiada ten status od 2013 roku. Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej Unii Europejskiej polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

WSPARCIE FINANSOWE PROJEKTU Z FUNDUSZY UE

Projekt Baltic Pipe otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Otrzymane dofinansowanie jest przeznaczona m.in. na realizację prac projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz na realizację prac budowlano-montażowych.

KOMPONENTY PROJEKTU BALTIC PIPE

Projekt Baltic Pipe składa się z 5 głównych komponentów: Energinet odpowiedzialny jest za budowę gazociągu na dnie Morza Północnego, rozbudowę duńskiego systemu przesyłowego gazu i budowę tłoczni na terytorium Danii, przy czym budowa tłoczni będzie wspierana przez GAZ-SYSTEM. Z kolei polska spółka odpowiada za budowę gazociągu podmorskiego pomiędzy Danią i Polską oraz za rozbudowę polskiego systemu przesyłowego.

GAZOCIĄG NA DNIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Kluczowym elementem projektu Baltic Pipe jest podmorski gazociąg przebiegający na dnie morza Bałtyckiego. Połączy on Danię z Polską i zapewni dwukierunkowy przesył gazu. GAZ-SYSTEM uzyskał już wszystkie decyzje administracyjne i posiada komplet pozwoleń na budowę projektu Baltic Pipe w Polsce, Danii i Szwecji.
Część podmorska, realizowana na dnie morza Bałtyckiego będzie przechodziła przez obszary morskie trzech państw: Polski, Danii i Szwecji.

Rurociąg będzie składać się z połączonych ze sobą (zespawanych) odcinków rur o długości 12,2 m, które zostaną ułożone na dnie morza lub zakopane. Infrastruktura podmorska skończy się i przejdzie w część lądową kilkaset metrów za plażą, klifem i pasem wydm. Połączenie części morskiej i lądowej gazociągu nazywamy „pierwszym suchym spawem” – jest to punkt graniczny pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Gazociąg został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami branżowymi. Najwyższe bezpieczeństwo instalacji zapewni ochronna warstwa betonowa.

OTOCZENIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Projekt Baltic Pipe jest prowadzony z uwzględnieniem praw społeczności lokalnych oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. W przypadku tak dużych projektów infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.

W celu ochrony środowiska naturalnego GAZ-SYSTEM przedsięwziął w Polsce i Danii szereg rozwiązań minimalizujących ewentualny wpływ gazociągu na otoczenie. W rejonie brzegu zdecydowano się umieścić gazociąg w obudowie betonowej (metoda mikrotunelingu) pod plażą oraz klifem. Drążenie tuneli, jak i samo układanie gazociągu, a potem jego eksploatacja, odbędą się więc bez naruszania cennych przyrodniczo terenów. Dzięki mikrotunelowi ochronione zostaną wydmy i klif przybrzeżny, a plaża nie zostanie naruszona. Gazociąg nie będzie też widoczny na plaży.

Więcej informacji na temat Baltic Pipe można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej projektu https://www.baltic-pipe.eu/pl/

Broszura informacyjna
Projekt Baltic Pipe Gazociąg podmorski – etap realizacji
Pobierz język polski
Pobierz język angielski (english)

Aktualności

Skip to content