• GAZ-SYSTEM potwierdza informację, że Energinet uzyskał zgodę Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA) na wznowienie prac budowlanych na większości 210 kilometrowej trasy gazociągu Baltic Pipe na lądzie w Danii.
  • W przypadku pozostałej części trasy gazociągu Baltic Pipe do rozpoczęcia prac budowlanych konieczne będzie pozyskanie przez Energinet nowego pozwolenia środowiskowego.
  • Energinet poinformował GAZ-SYSTEM, że nowa część gazociągu Baltic Pipe, ta na której zostaną obecnie wznowione prace budowlane, w połączeniu z istniejącą siecią przesyłową gazu w Danii umożliwi uruchomienie przesyłu gazu do Polski zgodnie z przyjętymi założeniami projektu tj. do dnia 1 października 2022 roku.
  • Pełna moc przesyłowa Baltic Pipe (10 mld m3/r) zostanie uzyskana po ukończeniu prac budowlanych na wszystkich odcinkach tej inwestycji w Danii, czyli do końca 2022 roku.
  • GAZ-SYSTEM informuje, że prace w polskiej części projektu są realizowane zgodnie z założeniami i spółka planuje zakończyć je do 1 października 2022 r.