W ramach programu „Zielona Wiedza” zorganizowanym przez Fundację Ziemia i Ludzie z Warszawy słuchacze UTW Rewal we wrześniu i w październiku uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych w Celestynowie i w Poznaniu na temat „Bioróżnorodność to także my”, „Rok dla klimatu”.

Kontynuacją spotkań…
…był wykład w Rewalu w dniu 31.01.15 edukatora p. Eweliny Kurach, która przybliżyła naszym słuchaczom różnorodność biologiczną otaczającego nas świata. W miesiąca luty- marzec Fundacja przesłała materiały dla naszych słuchaczy i młodzieży szkolnej, które pozwoliły na wspólne spotkania z uczniami i nauczycielami a co za tym idzie przyczyni się do wzmocnienie więzi miedzypokoleniowej.

Pomoce z projektu- książki „O ociepleniu klimatu na chłodno- w każdym wieku tworzymy klimat:, „Bioróżnorodność to także my”, domina, bierki, kredki, pomoce do obserwacji przyrody pomogą w stworzeniu cennej grupy służby ochrony przyrody. Poprzez informacje przyrodnicze i monitoring występowania i liczebności gatunków występujących na naszym terenie pomogą w tworzeniu mapy, folderu „Pomniki przyrody w Gminie Rewal”.