Zebranie Wiejskie w Rewalu

Zawiadamiam, że 20 marca 2014r. /czwartek/ odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy przy ul. Słowackiego – o godz. 19.00 Porządek zebrania

1. OTWARCIE ZEBRANIA.
2. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
3. INFORMACJA SOŁTYSA DOT. :
AKTUALNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z MIEJSCOWOŚCIĄ POINFORMOWANIE W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEMATYKA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCOWOŚCI
4. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOT.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI STAN FINANSÓW Gminy Rewal i Planu Naprawczego UCZESTNIKIEM ZEBRANIA: firma obsługująca nowy system tzw. śmieciowy, Komendant Straży Gminnej.
5. WOLNE WNIOSKI.

SERDECZNIE ZAPRASZAM SOŁTYS REWALA Andrzej Brzeziński