Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze – UKS Rewal

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rewal” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDACZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL” Miejsce: Zespół Szkół Sportowych w Rewalu ul.Szkolna 1. (stołówka) Termin: 29.01.2014 (środa) godz. 17:30 II Termin: 29.01.2014 godz. 18:00

PROGRAM: Porządek zebrania: 1. Sprawozdanie z działalności Klubu w 2013 roku. 2. Podjęcie uchwały w sprawie składek. 3. Plan działań na 2014 rok. 4. Rozpatrzenie innych spraw wniesionych pod obrady. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu oraz inne osoby pragnące zaangażować się w organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego naszych dzieci i młodzieży.

Prezes Bogusław Tuła