Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rewal” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDACZO – WYBORCZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL”

Miejsce:  GOK, Rewal ul. Słowackiego 1.
Termin: 11.01.2018 (czwartek) godz. 17:45 II Termin: 11.01.2018 godz. 18:00 Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2017 roku.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie absolutorium.
4. Zmiany w statucie klubu.
5. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu oraz inne osoby pragnące zaangażować się w organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży.

Prezes Bogusław Tuła