Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rewal” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL”

Miejsce: Zespół Szkół Sportowych w Rewalu ul.Szkolna 1.

Termin: 04.02.2015 (środa) godz. 16:45

II Termin: 04.02.2015 godz. 17:00

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2014 roku.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalenie absolutorium.

4. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu oraz inne osoby pragnące zaangażować się w organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży.

Prezes
Bogusław Tuła