Zarząd Klubu LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal informuje, iż DNIA 21.02.2015 (sobota) o godzinie 18:00 w budynku Muzeum w Niechorzu przy ulicy Bursztynowej odbędzie się: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2014
2. Wybory władz klubu
3. Wolne wnioski – dyskusja

Wszystkich członków klubu jak i osoby zainteresowane prosimy o przybycie.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal