WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL”

Miejsce: Zespół Szkół Sportowych w Rewalu ul.Szkolna 1.

Termin: 19.01.2016 (wtorek) godz. 17:00

II Termin: 19.01.2016 godz. 17:30

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2015 roku.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalenie absolutorium.

4. Plan działania klubu w 2016 roku.

5. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu oraz inne osoby pragnące zaangażować się w organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży

Prezes Bogusław Tuła