Skończył się czas nauki, opustoszał korytarz szkolny, wakacji nadszedł czas. Rok szkolny 2013/2014 przeszedł do historii a wraz z nim małe i duże sukcesy naszych uczniów.

Klasa VI może być dumna ze swojego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty. Uczniowie klasy pierwszej z powodzeniem brali udział w konkursach ogólnopolskich uzyskując wysokie wyniki. Śmiało można powiedzieć, że każdy uczeń naszej szkoły pracował na miarę swoich możliwości. Wszyscy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej i mogą się cieszyć upragnionymi wakacjami. Prymusem Szkoły została Paulina Sobiesińska, która jest również laureatką konkursu historycznego „Polskie symbole narodowe”, a także zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskich konkursach matematycznych – Edi 2014 i Panda 2014. Paulina uzyskała średnią ocen 5,55 oraz zachowanie wzorowe i tym samym stypendium naukowe. Sportowcem roku 2014 został Filip Lewicki, który zawsze godne reprezentował naszą szkołę podczas różnego rodzaju zawodów. Za swoje osiągnięcia Filip otrzymał stypendium sportowe. Filip jest nie tylko świetny w sporcie, ale również uzyskał wysokie wyniki w nauce i ukończył szkołę z wyróżnieniem otrzymując również stypendium naukowe.  Jest zdobywcą  II miejsca w konkursie literackim „Dziękuję, że tworzysz”, zdobył wyróżnienie w konkursie historycznym „Polskie symbole narodowe” oraz otrzymał wyróżnienie w konkursie matematycznym „EDI PANDA 2014”  Świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI otrzymały jeszcze  Emilia Malinowska i Kornelia Mazur. Emilia może pochwalić się I miejscem w konkursie literackim „Dziękuję, że tworzysz”, wyróżnieniem w konkursie historycznym „Polskie symbole narodowe”, wyróżnieniem w konkursie  bibliotecznym „Moja własna książka”, wyróżnieniem w konkursie przyrodniczym „EDI PANDA 2014” . Kornelia za swoją pracę w Samorządzie Uczniowskim otrzymała pamiątkową statuetkę, w konkursie literackim ,,Dziękuję, że tworzysz” oraz w konkursie bibliotecznym ,,Moja własna książka” otrzymała zasłużone wyróżnienie. Nagrodę Fair-Play w roku szkolnym 20113/2014 otrzymał Patryk Zarzecki. Nagroda ta przyznawana jest osobie, którą cechuje życzliwość, kultura osobista, osobie na którą zawsze można liczyć. Patryk zdobył również wyróżnienie w konkursie historycznym „Polskie symbole narodowe”.

W klasie V najlepsze wyniki uzyskali: Natalia Jankowska średnia ocen 5,3, która jest również laureatem ogólnopolskiego konkursu OLIMPUS z języka angielskiego oraz z języka polskiego. Aleksandra Sawicz średnia ocen 5,0, która jest laureatem konkursu OLIMPUS z języka polskiego oraz zdobyła wyróżnienie w konkursie matematycznym EDI PANDA 2014. Tytułem laureata konkursu OLIMPUS z języka polskiego poszczycić się może również Szymon Lewicki, który oprócz tego uzyskał wysoką średnią ocen 4,9.

W klasie IV najlepszymi wynikami pochwalić się może: Jakub Zienterski średnia ocen 5,3, który jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka niemieckiego OLIMPUS, a Michał Pawluk który uzyskał średnią ocen 5,2 pochwalić się może tytułem laureata w tym samym konkursie ale z języka polskiego. Wysokie wyniki w nauce w tej klasie uzyskali jeszcze: Mikołaj Kotowski średnia ocen 4,8, Szymon Pawłowski średnia ocen 4,8, Dominik Ratajski średnia ocen 4,75, Michał Stefanowicz średnia ocen 4,75. Na stypendium naukowe w klasie IV zasłużyli: Michał Pawluk i Jakub Zienterski.

Uczniowie klas młodszych również mają swoje sukcesy i to wcale nie małe. Dzieci brały udział w ogólnopolskich konkursach wiedzy ogólnej, ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego oraz w międzynarodowym konkursie matematycznym ,,Kangur matematyczny”. A oto lista laureatów z poszczególnych konkursach.

W Ogólnopolskiej Stypendiadzie wczesnoszkolnej w konkursie plastycznym ,,Kreska” wyróżnienie i tytuł laureata zdobyła Emilia Chłopek z klasy III i Ania Grzeszczak z klasy II. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur Matematyczny” wynik bardzo dobry uzyskała Julia Stolz z klasy II.

W Ogólnopolskim Konkursie ,,ZUCH” tytuł laureata zdobyli: Antoni Garwoliński oraz Kaja Murek z klasy II, a także Kacper Majkut, Zosia Zelwak, Emilia Chojaczyk i Julia Michowska z klasy I. W Ogólnopolskim konkursie wiedzy ogólnej ,,OLIMPUSEK”, klasa I zaprezentowała się wyśmienicie. Tytuł laureata uzyskali: Karol Kleban, Emilia Chojaczyk, Zosia Zelwak, J.Michowska, A.Lenarcik,K. Majkut.

W Ogólnopolskim konkursie ,,OLIMPUSEK” z języka angielskiego tytuł laureata zdobył Karol Kleban. W małym konkursie recytatorskim na szczeblu powiatowym wyróżnienie otrzymała Zosia Zelwak z klasy I, a tytuł laureata zdobyła Marta Oświęcimska z klasy III, która reprezentowała powiat gryficki podczas eliminacji wojewódzkich i wróciła ze Szczecina z wyróżnieniem. Uczniowie klasy I i II w roku szkolnym 2013/2014 brali udział w projekcie ,,Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”. W klasie II trzy odznaki i tytuł ,,Najdoskonalszy Pożeracz liter” zdobyli Antoni Garwoliński i Ania Grzeszczak. W klasie I trzy odznaki i tytuł ,,Największy pożeracz liter” zdobyli: Karol Kleban, Julia Michowska i Zosia Zelwak.

W minionym roku szkolnym uczniowie klas I-III starali się zdobyć tytuł ,,Uczeń na medal”. Tytuł taki może uzyskać uczeń, który jest bardzo koleżeński, zawsze przygotowany do zajęć, kulturalny, wyróżniający się swoim zachowaniem. W klasie III takimi uczniami są: Marta Oświęcimska, Edyta Łozdowska, Rafał Dworek. W klasie II na szczególne wyróżnienie zasługuje: Antoni Garwoliński, Dawid Mruk, Oliwia Myjak, Aleksandra Skupień, Zuzanna Żoła. W klasie I uczniami na medal zostali: Zosia Zelwak, Kacper Majkut, Klaudia Majkut, Julia Michowska, Jakub Fijołek. Nie wypada w tym miejscu nie wymienić drużynowych sukcesów sportowych : I miejsca w piłce nożnej chłopców w międzyszkolnych rozgrywkach, II miejsca w powiatowych strażackich zawodach Mikołajkowych, III miejsca w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej dziewcząt, II miejsca w powiatowych rozgrywkach w koszykówkę i III miejsca w powiatowych rozgrywkach piłki ręcznej chłopców.

W naszej szkole nie brak również uczniów pięknie śpiewających, co udowodnili zdobywając III miejsce w powiatowym przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Szkoła nasza może pochwalić się również uzyskanymi certyfikatami. Jesteśmy „Szkołą w ruchu” i „Szkołą przyjazną sześciolatkom”, otrzymaliśmy certyfikat „Najlepsza szkoła”, propagujemy edukacje zdrowotną i zdrową żywność.

Należy także podkreślić charytatywną działalność szkoły, wolontariat  na rzecz wsparcia  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy „Góra grosza”.

Mieliśmy też wiele uroczystości i imprez, które wzbogaciły nas duchowo i intelektualnie. Były kilkudniowe i jednodniowe wycieczki szkolne, festyny, konkursy oraz pełne wzruszenia apele. Udowodniliśmy sobie, że możemy organizować imprezy i zarazem dobrze się bawić i uczyć, poprzez aktywne w nich uczestnictwo, doświadczać pozytywnych emocji, radości ze wspólnej zabawy. W ciągu tego roku dokonano wielu działań aby  wzbogacić  materialną bazę szkoły, aby umożliwić uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Między innymi zakupiono laptopy do kilku sal, 2 projektory multimedialne, 2 monitory multimedialne, dzięki zaangażowaniu Rodziców i wsparciu materialnym powstał nowoczesny gabinet pedagoga szkolnego, jako pokój spotkań z rodzicami, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie otrzymaliśmy 10 komputerów.

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom, przyjaciołom naszej szkoły dziękujemy i życzymy wspaniałych wakacji.

Agnieszka Sołowij-Kleban szkolny kronikarz