W dniu 22 kwietnia wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę dla części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe w Polsce. Trasa rurociągu w polskich obszarach morskich wraz z wyjściem na ląd będzie miała ok. 56 kilometrów.

Wydane pozwolenie obejmuje nie tylko sam gazociąg podmorski, ale i też jego wyjście z morza w podziemnej obudowie betonowej (wykonanej metodą mikrotunelingu) który kończyć się będzie na tzw. pierwszym suchym spawie tj. punkcie stanowiącym połączenie gazociągu podmorskiego z infrastrukturą lądową. Zgodnie z zastosowaną w projekcie technologią, zminimalizowany zostanie w ten sposób ewentualny wpływ inwestycji na otoczenie, a odcinek gazociągu o długości około 600 metrów zostanie poprowadzony pod linią brzegową metodą bezwykopową. Dzięki tej metodzie brzeg morski, a także pas wydm i klif przybrzeżny nie zostaną naruszone. Przeprowadzone badania zarówno dna morskiego, jak i wybrzeża oraz zrealizowane analizy ryzyka dla etapu budowy oraz fazy operacyjnej, potwierdzają, że gazociąg podmorski będzie też spełniać niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

W listopadzie 2019 roku GAZ-SYSTEM uzyskał decyzję środowiskową dla tego odcinka. Z kolei na początku stycznia bieżącego roku wojewoda zachodniopomorski podpisał decyzję lokalizacyjną. Z początkiem kwietnia GAZ-SYSTEM otrzymał również pozwolenie na budowę dla tzw. odcinka lądowego gazociągu podmorskiego. Zakłada ono budowę między częścią morską oraz lądową „łącznika” wraz z zespołem zaporowym. Wcześniej uzyskane zostały też wszystkie pozwolenia na budowę dla części lądowej projektu Baltic Pipe w Polsce.

04 maja br. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Prace budowlano – montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z odcinkami lądowymi w Polsce i Danii. Wartość kontraktu to ok. 280 milionów euro.

Zakres podpisanej umowy obejmuje m.in.:

  • wykonanie dwóch mikrotuneli w rejonach linii brzegowych w Polsce i Danii (zastosowanie tej techniki pozwoli ochronić plażę, klify oraz inne elementy środowiska naturalnego),
  • przetransportowanie rur, z których zostanie ułożony gazociąg z miejsca ich składowania na statki układające gazociąg,
  • połączenie poszczególnych odcinków rur w gazociąg i opuszczanie go na dno Morza Bałtyckiego,
  • odpowiednie ułożenie gazociągu, ustabilizowanie go i wykonanie wszystkich prac zabezpieczających instalację podmorską oraz jej skrzyżowania z innymi elementami infrastruktury podmorskiej,
  • połączenie gazociągu podmorskiego z lądowymi odcinkami projektu Baltic Pipe w Polsce i w Danii,
  • przeprowadzenie testów i udział w uruchomieniu zarówno samego gazociągu podmorskiego, jak i jego współdziałania z resztą infrastruktury wchodzącej w skład projektu Baltic Pipe po stronie duńskiej oraz polskiej.

Zgodnie z harmonogramem, pierwsze prace, za które będzie odpowiadać Saipem Limited rozpoczną się w drugiej połowie tego roku. Będą obejmowały m.in. przygotowanie placów budowy w miejscach lądowania gazociągu w Polsce i w Danii oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową mikrotuneli.

W drugim półroczu spodziewany jest także początek aktywności na morzu, czyli rozpoczęcie przed-montażowych badań trasy rurociągu. Statki przygotowujące podłoże pod układanie gazociągu pojawią się na Morzu Bałtyckim w pierwszym półroczu przyszłego roku. Samo układanie gazociągu rozpocznie się latem 2021 roku. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 roku.

źródło: https://www.baltic-pipe.eu/pl/