W poniedziałek 9 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie robocze dotyczące sezonu letniego 2018. Uczestnicy spotkania, kierownicy referatów i przedstawiciele spółek gminnych omawiali stanu przygotowań do nadchodzących wakacji i związanych z nimi wyzwań. Ubiegłoroczna pogoda postawiła przed gminnymi służbami nowe wyzwania dlatego tak istotne jest dobre planowanie.

Nadmorska Kolej Wąskotorowa

NKW aktualnie prowadzi bieżące remonty infrastruktury, głównie torowisk i dworców a także konserwacje urządzeń np. biletomatów. Pomni doświadczeń z roku ubiegłego, kiedy trzeba było zawiesić kursy z powodu intensywnych deszczów, konieczne jest udrożnienie kanałów odwadniających położonych wzdłuż torowisk.

Kolej planuje stworzyć wystawę dotyczącą historii kolei wąskotorowej na naszym terenie, z pewnością będzie to kolejna ciekawa atrakcja turystyczna.

Obiekty Sportowe

Pracownicy obiektów rozpoczęli prace porządkowe na zewnątrz obiektów następnych etapem będzie porządkowane placów zabaw. Z uwagi na ograniczony budżet nie planowane są większe wydatki na infrastrukturę sportową ale na szczęście znalazły się środki na renowację parkietu na hali w Rewalu. Pracę rozpoczną się już w maju.  Została uruchomiona wypożyczalnia rowerów, zimą rowery były remontowane i konserwowane i dzięki temu już są gotowe do pracy

Informacja turystyczna i promocja

Podobnie jak w latach ubiegłych, punkty informacji turystycznej będą w Rewalu, Niechorzu, Trzęsaczu i Pobierowie. Punkt w Rewalu zostanie uruchomiony już na początku maja, natomiast pozostałe będą otwarte od połowy czerwca do połowy września.
Obecnie opracowywany jest kalendarz imprez na lato 2018 i aktualizacja danych informacji turystycznych.

Nieruchomości

Referat nieruchomości ogłosił  listę małych punktów handlowo-usługowych dostępnych do wydzierżawienia na najbliższy sezon. Przetarg odbędzie się w czerwcu. W przyszłym tygodniu odbędzie się przetarg na dzierżawę 10 toalet kontenerowych i jednej toalety murowanej (w centrum Rewala). Referat Nieruchomości planuje w sezonie dokładne kontrole dzierżaw.

Straż Gminna

Dla straży sezon to zawsze największe wyzwanie, gdyż są linią pierwszego kontaktu w większości przypadków. Na spotkaniu ustalono, że konieczne jest uprawnienie komunikacji między strażą a pozostałymi podmiotami. Strażnicy w sezonie pracują formalnie do 18.00 ale w praktyce będą przeprowadzane wieczorne kontrole działalności komercyjnych z uwagi na ilość nadużyć.

Podatki

W tym roku planowane są ściślejsze kontrole opłaty miejscowej i opłaty targowej – aby ułatwić sprawdzenie legalności reklam ustawionych np. na chodnikach wydawane będą naklejki autoryzacyjne na reklamy

Plaże i kąpieliska

Projekty lokalizacji kąpielisk zostały wysłane do zaopiniowania do Sanepidu, Urzędu Morskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wód Polskich. Po uzyskaniu opinii projekty odpowiednich uchwał zostaną przełożone Radzie Gminy. Uchwały dotyczące kąpielisk muszą być uchwalone do 20 maja. Ratownicy jak co roku będą ochraniać nasze kąpieliska od 1.07 do 31.08. Na spotkaniu zwrócono uwagę, że konieczne umieszczenie dodatkowych koszy i częstszy wywóz śmieci z plaż.
Zejścia na plażę są sukcesywnie poddawane bieżącej konserwacji tj czyszczenie malowanie elementów drewnianych i  metalowych. Planowany jest demontaż  2 starych,  metalowych zejść w Pogorzelicy. W zastępstwie powstaną zejścia piaszczyste

Infrastruktura komunalna

Przeprowadzono wraz z Sołtysami poszczególnych miejscowości wizje lokalne w celu wyznaczenia punktów i urządzeń wymagających napraw i konserwacji. Potrzeb jest jak zawsze więcej niż możliwości w budżecie niemniej najpilniejsze prace powinny zostać wykonane do sezonu.