Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Zabrzmiał już ostatni dzwonek, niebawem udamy się wszyscy na zasłużony odpoczynek.  

Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego wystąpiła Pani Marela Wawrzyniak – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu. Podsumowała mijający rok, podkreślając osiągnięcia uczniów, które w dużej mierze są zasługą nauczycieli.

Miarą edukacji, mówiła, są wyniki nauczania. Rezultat uzyskany przez uczniów klasy VI na kwietniowym ogólnopolskim sprawdzianie oraz liczne sukcesy pozostałych uczniów, uzyskane w tym roku szkolnym w konkursach i turniejach sportowych, wskazują na intensywną pracę uczniów i nauczycieli.

Nasi uczniowie, w roku szkolnym 2014/2015 mieli  liczne wyróżnienia za udział w konkursach szczebla gminnego, powiatowego czy ogólnopolskiego. Informacje te prezentowaliśmy na bieżąco na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Znakomicie radzili sobie nasi sportowcy.

Z satysfakcją pragnę poinformować, że sześciu uczniów zostanie nagrodzonych stypendiami za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.  Są to:

Z klasy VI: Natalia Jankowska i Aleksandra Sawicz

Z klasy V:  Michał Pawluk i Jakub Zienterski

Z klasy IV: Edyta Łozdowska i Marta Oświęcimska

Pięciu uczniów otrzyma stypendia za osiągnięcia sportowe, a wśród nich:

Wiktoria Berestecka i Przemysław Mruk z klasy IV

Agata Czarnecka, Dominik Ratajski i Szymon Pawłowski z klasy V

Z wyróżnieniem promocję do klasy wyższej otrzymali:

Z klasy IV: Marta Oświęcimska,  Edyta Łozdowska, Szymon Krawczuk, Filip Wyszyński i Przemysław Mruk

Z klasy V: Michał Pawluk, Jakub Zienterski, Mikołaj Konieczka i Szymon Pawłowski

Z klasy VI: Natalia Jankowska, Aleksandra Sawicz, Zuzanna Krzewicka i Jessica Michalik.

Wśród laureatów i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach są:

Michał Pawluk, Jakub Zienterski i  Marta Oświęcimska, Edyta Łozdowska, Filip Wyszyński, Mikołaj Konieczka, Julia Stolz, Szymon Siegień, Dominik Ratajski i Michał Stefanowicz, Hania Stobiecka, Bartosz Maślona, Oliwia Zelwak,  Wiktoria Mitrowicz,  Antoni Garwoliński, Emilia Chojaczyk, Karol Kleban, Kacper Majkut, Zosia Zelewak, Julia Michowska.

Sukcesami sportowymi mogą pochwalić się:

Szymon Pawłowski, Dominik Ratajski, Mikołaj Wojtowicz, Przemek Mruk, Wiktoria Berestecka i Agata Czarnecka.

Średnia ocen w klasach IV-VI to 4,2. Najwyższą średnia może poszczycić się klasa VI – 4,32. 

W mijającym roku szkolnym nasza placówka realizowała  znaczące projekty edukacyjne. Dzięki temu możemy z satysfakcją pochwalić się  Certyfikatem:

Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Lepsza szkoła

Klubu Bezpiecznego Puchatka

Lekcje na żywo – „Opowieść o Żydach polskich”

Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

Zadawalający jest również wynik testu kompetencji  po zakończonym I etapie edukacji, bo na poziomie 85%, o 5 % wyższy poziom niż wynik ogólnopolski  i o 7% wyższy niż wynik w województwie. To powód do satysfakcji, ale też wyzwanie dla konieczności utrzymania optymalnego poziomu nauczania w klasach I-III.

Dyrektor Pani Marela Wawrzyniak gratulowała wszystkim uczniom wysokich wyników w nauce i osiągnięć w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Uczniom klasy III, którzy ukończyli I etap edukacji życzyła, aby doświadczenia zdobyte do tej pory w naszej szkole, dodały Im odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.

Stwierdziła, że trzy lata spędzone pod opieką Pani Elżbiety Jasińskiej,  spełniły oczekiwania rodziców i uczniów. Wyraziła również nadzieję,  że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte w klasach młodszych, odkrywane i rozwijane w szkole, będą teraz procentowały.

Wszyscy wiemy, jak wiele zależy od ludzi – ich zaangażowania i mądrości. Naszą rzeczywistość tworzyliśmy wspólnie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Staraliśmy się, przy wydatnej pomocy Waszych rodziców wpoić Wam podstawowe wartości, takie jak szacunek, tolerancja, prawda i odpowiedzialność.  Nie zawsze było nam łatwo, ale mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości.  Mówię to wszystko, aby podkreślić szczególnie mocno osobisty wkład każdego  z Was w tworzenie życia tej szkoły. Naszej szkoły. Szkoły dobrze postrzeganej w środowisku. Szkoły posiadającej już swoje tradycje – powiedziała uczniom Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności skierowała do Rodziców – „Byliście i jesteście dobrymi partnerami we wspólnych poczynaniach. Wasza cierpliwość i wsparcie zasługują na podkreślenie”.

Następnie składała serdeczne podziękowania:

Rodzicom  – za pracę społeczną i zaangażowanie – w wielu wypadkach anonimowe, bez rozgłosu, za dobre słowo i za to, że doceniają pracę z dziećmi.

Nauczycielom  – za odwagę, nierzadko determinację, zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie.  Za trud i wysiłek codziennej pracy, za dbanie zarówno o edukację naszych uczniów jak i ich bezpieczeństwo, za podejmowanie inicjatyw także tych drobnych, może mało zauważalnych, ale składających się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Władzom oświatowym i przedstawicielom samorządu lokalnego  – za wszelkiego rodzaju wsparcie,zrozumienie dla trudności, z jakimi się borykamy, za wiarę w marzenie o coraz lepszej polskiej szkole!

Kończąc, życzyła wszystkim zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji!