Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2016 zgodnie z Art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295)

http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7541