Program spotkania:
11.00 – Otwarcie spotkania, przedstawienie zaproszonych gości
11.15 – Informacja Wójta Gminy Rewal – Konstantego T. Oświęcimskiego
11.45 – Informacja z działalności spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
12.00 – Informacja z działalności spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.
12.15 – Przerwa
12.30 – Wystąpienie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Gryficach, Elżbiety Dembowskiej
13.00 – Informacja służb porządkowych:
● Policja Gryfice
● Straż Pożarna Gryfice
● Straż Graniczna Rewal
14.00 – Otwarta dyskusja

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele:
– Komendy Powiatowej Policji w Gryficach
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
– Straży Gminnej
– Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Gryficach
– Szczecińskiego Urzędu Morskiego
– Straży Granicznej
– Służby Zdrowia
– Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.
– Wodociągów Rewal Sp. z o.o.
– Nadleśnictwa Gryfice
– Kierownicy UG Rewal
oraz
– Radni Gminy Rewal
– Sołtysi Gminy Rewal