Na podstawie Zarządzenia nr 22/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2017 r. w okresie od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 4 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne, których celem jest zebranie od mieszkańców gminy Rewal propozycji, uwag i opinii w zakresie  przedstawionych kierunków działań i zadań do zrealizowania o których mowa w części III  projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rewal na lata 2017 – 2025”

Więcej informacji na stronie http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8518