3 listopada 2016r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Niechorzu gościli członkowie Bractwa Rycerskiego „Kerin”, którzy przygotowali dla uczniów klas IV-VI żywą lekcję historii. Tematem była ” Szlachta i husaria”. Podczas zajeć można było zapoznać się z podziałem szlachty polskiej i jej obyczajami, elementami stroju szlacheckiego oraz formacjami wojskowymi w XVI – XVIII wieku. Możliwość założenia stroju szlacheckiego,zbroi husarskiej to niecodzienna okazja.

Pokaz w sposób ciekawy, a także humorystyczny przybliżył czasy nowożytności.
Damian Zieliński