17 grudnia 2016 roku w Gok-u w Rewalu odbyły się kolejne wykłady UTW Rewal. Tym razem w świąteczny nastrój wprowadził nas zespół wokalno instrumentalny ze Szczecina w składzie : prowadzenie i śpiew p. Mirosław Kosiński, Rafał Dobrzyński- fortepian, Misza Cebrij- skrzypce.

Przy pełnej sali po części wykładowej wspólnie z zespołem pełnym głosem śpiewaliśmy wybrane kolędy.

Szczególne podziękowania dla sponsorów bez, których koncert by się nie odbył – Banku Spółdzielczego w Gryficach, p.Aurelii Grzesiek no i oczywiście drobnych wpłat naszych studentów.

Dziękujemy również naszym wolontariuszom, którzy zaprosili i przywieźli osoby z całej naszej gminy.

Tak ważnym w tym dniu było motto:

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka,   jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Dziękuję, pozdrawiam A. Kusztelak

P O D Z I Ę K O W A N I E

Dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Gryficach za wsparcie finansowe przy organizacji koncertu kolęd zorganizowanego 17 grudnia 2016r dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rewalu, mieszkańców Gminy Rewal zaproszonych przez naszych wolontariuszy.