Z satysfakcją informujemy, że w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu  w okresie od  9.05.2016 r. do 13.05.2016 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty,  Przedszkole Publiczne im. Sindbada Żeglarza oraz  Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi uzyskały
w kontrolowanych obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa najwyższe wyniki:

Bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówki
osiągnęliśmy w następujących obszarach:

Przedszkole

1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

2. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

3. Dzieci są aktywne.

Szkoła

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Szkoła organizuje procesy dydaktyczne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych.

Dziękuję wszystkim Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom  oraz Przyjaciołom Szkoły
i Przedszkola i zapraszam do dalszej współpracy. Równocześnie informuję, że pełne
„Raporty z ewaluacji problemowej” opracowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie są do wglądu w sekretariacie placówki i na stronach internetowych.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu

Marela Wawrzyniak