28 lutego 2014 r. trzy zachodniopomorskie gminy: Rewal, Kamień Pomorski i Wolin podpisały umowy budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości ponad 960 tys. zł.

Uroczystego podpisania umów dokonał Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski, przedstawiciele Śliwina w osobie Sołtysa Jarosława Zelwaka i członka Rady Sołeckiej Antoniego Cichorka oraz pracownik Referatu Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych Dariusz Sianoszek. Gmina Rewal otrzymała dofinansowanie w kwocie 119 263,82 zł, które przeznaczone zostanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwinie o długości 0,84 km i szerokości 5,5m o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Szacunkowy koszt całości przedsięwzięcia to 472 000 zł.