W związku z prowadzonymi przygotowaniami do konferencji  podsumowujących rok realizacji Programu 500+ prosimy osoby uprawnione do świadczenia 500+ o wypełnienie załączonej ankiety.

Wypełnioną ankietę można złożyć w wersji papierowej w GOPS w Rewalu (pokój nr 1) lub w wysłać w wersji elektronicznej na adres gops@rewal.pl do 5 kwietnia b.r.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Więcej informacja na stronie:

http://bip.gops.rewal.pl/dokumenty/141