Foto Pobierowo jest OK

W dniu 26 kwietnia została wybrana nowa rada sołecka a na stanowisko Sołtysa powołany został p. Przemysław Studziński. W głosowaniu wzięło udział około 95 osób, z czego 6 głosowało przeciw, natomiast pozostali opowiedzieli się za kandydatem.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
Aneta Kruger-Błesinska
Magdalena Balkowska-Nowak
Karol Różański
Andżelika Seniowska
Edyta Bartkowska
Katarzyna Kaczor
Cezary Śledziewski
Liliana Gruszczyńska

Nowo powołanym przedstawicielom naszej społeczności życzymy sukcesów.