Gmina Rewal otrzymała dofinansowanie na złożony w dniu 10.08.2020r. wniosek  w  ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa drogi  ul. Poznańskiej w Pobierowie”.

Wartość inwestycji :   2 167 121,24 zł
Wartość dofinansowania :  1 083 560,62 zł
Długość przebudowywanego odcinka : 797 m
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych : 20.09.2021r.
Termin zakończenia zadania  : II kwartał 2022r.

Zakres robót:
– przebudowa jezdni drogi
– przebudowa zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi
– budowa chodników
– budowa wyniesionych przejść dla pieszych
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
– wykonanie oświetlenia ulicznego.