O polskim morzu i wybrzeżu należy myśleć jak o cennym dla rozwoju gospodarczego i społecznego zasobie. Warto być otwartym na ochronę brzegów morskich dla naszego bezpieczeństwa oraz dobra wspólnego, a także dla przyszłych pokoleń – powiedziała wiceminister infrastruktury  i rozwoju Doroty Pyć podczas inauguracji konferencji „Inwestycje w dobro wspólne – 10 lat Programu ochrony brzegów morskich”, która odbyła się 8 kwietnia 2015 r. w gmachu Senatu RP.

Wiceminister wraz z wicemarszałkiem Senatu RP Janem Wyrowińskim oraz przewodniczącym  Parlamentarnego Zespołu do spraw Gospodarki Morskiej Konstantym Oświęcimskim, dokonała otwarcia wystawy zdjęć obrazującej efekty działania „Programu ochrony brzegów morskich”.

W swoim wystąpieniu, wiceminister D. Pyć zwracając się do przedstawicieli urzędów morskich, podziękowała za ich zaangażowanie w ochronę wybrzeża. – W ostatnich dziesięciu latach, przez systematyczną realizację Programu ochrony brzegów morskich, udało się administracji morskiej w Polsce stworzyć praktyczną bazę do skutecznego zarządzania obszarami przybrzeżnymi – powiedziała.

Wiceminister podkreśliła, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gmin nadmorskich oraz ochrona środowiska morskiego, jako dobra wspólnego, to dwa podstawowe cele, które w przyszłości będą wyznaczały kierunki dalszych działań ochronnych.

Konferencja, w której uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele sektora gospodarki morskiej, pozwoliła na podsumowanie dorobku urzędów morskich w zakresie ratowania wybrzeża przed erozją oraz adaptacji do prognozowanych zmian klimatu. Obecnie upływa 10 lat od rozpoczęcia działań z zakresu ochrony brzegu morskiego prowadzonych przez administrację morską. W ramach Programu podejmowane są działania ochronne na odcinkach brzegu o łącznej  długości 203 km. Zadaniem technicznej ochrony brzegów jest odtworzenie,  w  możliwie  najmniej inwazyjny sposób, dobrego stanu strefy brzegowej, w tym zwłaszcza strefy rew, m.in. przez: sztuczne zasilanie  brzegu, wały przeciwsztormowe, opaski, ostrogi, falochrony brzegowe i progi podwodne.