Print

Segregacja - inne odpady

Odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą:

  • odbierane z terenu nieruchomości dwa razy do roku w okresie wiosennym i jesiennym.
  • przyjmowane w PSZOKU pod warunkiem ich samodzielnego dostarczenia.

Odpady biodegradowalne w tym odpady zielone

Selektywnie zebrane odpady biodegradowalne przyjmowane będą w PSZOKU pod warunkiem samodzielnego ich dowiezienia. Właściciele przydomowych ogródków mogą je również zagospodarować we własnym zakresie przy pomocy kompostownika usytuowanego na terenie nieruchomości.

 

Odpady budowlane i remontowe

Odpady selektywnie zebrane pochodzące z remontów i budowy nie będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady takie będzie można przekazać do PSZOKU pod warunkiem dowiezienia ich samodzielnie w wyznaczonych limitach na mieszkańca rocznie.