Jak informowaliśmy wcześniej Rada Gminy podjęła w lutym br. uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uchwała wejdzie w życie z dniem 14 kwietnia, więc już niebawem będzie można składać wnioski o umorzenie II lub III raty opłaty za koncesję. Ci przedsiębiorcy, którzy w styczniu uiścili opłatę za cały 2021 rok z góry,  będą mogli ubiegać się o zwrot 1/3 ww opłaty.

Ważne! Wspomniana pomoc jest przeznaczona dla przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, aktualną na dzień 31 styczeń 2021 roku.

Poniżej zamieszczamy jednolity tekst uchwały oraz wnioski do pobrania.

UCHWAŁA NR XXXV/217/21
Wniosek o zwrot części opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o umorzenie II lub III raty opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych