Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem Wystawy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gryficach. O niezwykłych eksponatach gryfickiego skansenu opowiadać będzie Piotr Szeląg. Zapraszamy 7, 12 oraz 17 sierpnia 2015 roku. W każdym z terminów odbędą się dwa spotkania – o godzinie 11.00 i 16.00. Na spotkania obowiązują bilety według cennika.

7 sierpnia 2015 | piątek | godzina 11.00 i 16.00

12 sierpnia 2015 | środa | godzina 11.00 i 16.00

17 sierpnia 2015 | poniedziałek | godzina 11.00 i 16.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

ul. Błonie 2, Gryfice

Zalążkiem gryfickiej ekspozycji kolei wąskotorowej był tabor wycofywany z eksploatacji

w Pomorskich Kolejach Dojazdowych, głównie z Gryfic, Białogardu i Dobrej Nowogardzkiej, ustawiany już od końca lat 70. obok dworca gryfickiego. Cztery parowozy i wagon towarowy z 1899 roku dały początek skansenowi, który został uroczyście otwarty w Dniu Kolejarza, 8 września 1978 roku, na terenie przylegającym do lokomotywowni (dzisiejsze warsztaty Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal). Ekspozycja ta, sukcesywnie uzupełniana o kolejne eksponaty, funkcjonowała piętnaście lat. Jej stan prawny był nie do końca określony – teoretycznie była własnością PKP, praktycznie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, które
z kolei stanowiło własność PKP.

Skansen powstał dzięki współpracy Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie, władz Miasta i Gminy Gryfice, Wojska Polskiego oraz zaangażowaniu miejscowej społeczności. Inicjatorem przedsięwzięcia i pierwszym kierownikiem był Zdzisław Kopera, emerytowany pracownik PKP, długoletni naczelnik stacji Szczecin Port Centralny i naczelnik Zarządu Kolei Dojazdowych Pomorskiej DOKP w Szczecinie.

W latach 1987–1993 na podmokłej łące obok magazynów kolejowych utwardzono plac, położono tory, zbudowano perony i przeniesiono czynną jeszcze obrotnicę. Powstał też tymczasowy budynek wystawowy wykonany z zestawu połączonych ze sobą aluminiowych baraków. Prace finansowane były głównie z funduszy Pomorskiej DOKP. Część działań możliwa była w ramach tzw. czynów społecznych, m.in. doprowadzenie prądu, melioracja gruntów, a nawet projekt (przygotowany przez pracowników Biura Projektów Kolejowych w Szczecinie).

W 1993 roku skansen został formalnie przekształcony w Stałą Wystawę Pomorskich Kolei Wąskotorowych, będącą oddziałem Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Od tego czasu prezentowane są dwie stałe ekspozycje: Koleje wąskotorowe i regionalne Pomorza Zachodniego 1894–1945 i Koleje dojazdowe Pomorza Zachodniego od 1945 roku. W dwóch salach, na 40 planszach, przedstawiona została bogato ilustrowana historia kolei, ze szczególnym uwzględnieniem całego regionu Pomorza Zachodniego. Uzupełnieniem tych prezentacji były modele lokomotyw, wagonów i urządzeń kolejowych, wykonane przez oddział Muzeum Kolejnictwa w Jeleniej Górze, zabrane z ekspozycji do Warszawy 25 marca 2010 roku.

Od 1 kwietnia 2010 roku obecna Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gryficach została włączona, jako część Oddziału Morskiego, w strukturę Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przy peronach ekspozycję stanowi kilkanaście parowozów i wagonów motorowych oraz kilkadziesiąt wagonów pasażerskich, towarowych i specjalistycznych, a także urządzenia do obrządzania i naprawy wagonów, obrotnica, urządzenia sygnalizacyjne itp. Prezentowane jest prawie wszystko, co pozostało z taboru obsługującego kiedyś 594 km linii. Zgromadzone obiekty nierozerwalnie wiążą się z Pomorzem Zachodnim i mają unikatowy charakter, gdyż rozstaw torów wynosił tu 1000 mm, podczas gdy na innych kolejach wąskotorowych standardem było 750 mm. Ich historia w znacznej części sięga początku ubiegłego wieku. Niektóre przeżyły dwie wojny światowe oraz dwie rewolucje, przemiany napędu parowego na spalinowy i elektryczny oraz likwidację kolei dojazdowych. Stanowią więc „skamieliny” materialnej kultury człowieka, trwale związane z gospodarczym rozwojem regionu. Ich wartość jest podwójna: po pierwsze dziś są już nieliczne, po drugie niektóre
z nich, jak dinozaury u Spielberga, mogą ożyć…

www.muzeum.szczecin.pl
www.facebook.com/muzeum.szczecin

Godziny otwarcia
lipiec–sierpień codziennie 8.00–19.00
wrzesień–czerwiec codziennie 8.00–16.00
Bilety
normalny 6 PLN
ulgowy 4 PLN
ulgowy (Kultura dostępna) 1 PLN
rodzinny (dorośli i dzieci do lat 16, maksymalnie 5 osób) 15 PLN
rodzinny (Karta Dużej Rodziny) 3 PLN / os.
oprowadzenie przez przewodnika:
do 20 osób 15 PLN
powyżej 20 osób 20 PLN
niedziela – wstęp bezpłatny


Bilet ulgowy
: emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, nauczyciele, kombatanci, osoby uhonorowane odznakami: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
Bilet ulgowy (Kultura Dostępna): uczniowie, studenci, posiadacze karty EURO 26.
Wstęp bezpłatny: dzieci do lat 7, pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOM lub ICOMOS, posiadacze Karty Polaka, odznaczeni Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.