W  dniu 19 czerwca 2015 r. odbył się finał  przedsięwzięcia programu ,,Bezpieczna Szkoła” , którego organizatorem  była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski. Uroczyście, w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, uhonorowano placówki oświatowe, które w bieżącym roku szkolnym zrealizowały najciekawsze pomysły profilaktyczne, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej jak i działań prewencyjnych w obszarze unikania zagrożeń dzieci i młodzieży szkolnej.

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu znalazł się w gronie laureatów, którzy zrealizowali najciekawsze inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa. Konkurencja była bardzo duża ponieważ do realizacji programu przystąpiło 171 szkół z całego województwa. Tym bardziej cieszy nas nasze  wyróżnienie i zdobycie honorowego certyfikatu.  Koordynatorzy programu w szkole pani Tatiana Sztukin i pani pedagog Magdalena Walczyk cały rok szkolny systematycznie uczestniczyły w zajęciach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Zdobyte umiejętności i wiedzę z obszaru postępowania z osobą nieletnią, budowania szkolnych procedur bezpieczeństwa a także stałej formy wymiany doświadczeń na temat bezpieczeństwa w szkole przenosiły na grunt szkoły.

Inicjatywy profilaktyczne, które zrealizowano w szkole można znaleźć  w zakładce sprawozdania na stronie http://bip.zss.rewal.pl

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dyrekcji  szkoły, rodzicom, przedstawicielom Policji  w Gryficach i w Rewalu, którzy uczestniczyli w realizacji programu ,,Bezpieczna Szkoła”.