ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W REWALU ogłasza zapisy do przedszkola oraz klas pierwszych w gimnazjum.

Składanie podań do gimnazjum odbywa się od 20 lutego 2015 do 27 maja 2015r.  Składanie podań do przedszkola do 15 kwietnia 2015r. Podania proszę składać w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu ul. Szkolna 1 Tel. /91/ 38-62-648 , fax /91/ 38-62-488 Z urzędu do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum. Wzór podania o przyjęcie można pobrać w sekretariacie lub na stronie www.zssrewal.neostrada.pl