Do egzaminu szóstoklasisty 1 kwietnia br. przystąpiło 14 uczniów ze SP w Niechorzu. 29 maja br. CKE przekazała wyniki sprawdzianu .
Bardzo nas ucieszyły tegoroczne wyniki, dlatego że po raz pierwszy postawiono na umiejętności złożone. Chodziło nie tylko o to, żeby sprawdzić wiedzę uczniów, ale o to, czy potrafią z niej skorzystać. Tegoroczni szóstoklasiści są pierwszym rocznikiem, który od klasy pierwszej uczą się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i jako pierwsi pisali sprawdzian w nowej formie.

Na sprawdzianie szóstoklasistów, jak poinformowała CKE, za rozwiązanie poleceń z polskiego uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały ich umiejętność wyszukiwania w tekście informacji podanych wprost i pośrednio. Również określanie tematu tekstu, a także wskazywanie fragmentu z wypowiedzią narratora nie sprawiło kłopotów. Jednak z zadaniem sprawdzającym świadomość językową szóstoklasiści nie poradzili sobie już tak dobrze. W tym roku szóstoklasiści po raz pierwszy zdawali test z języka obcego: dzieci zmierzyły się z poleceniami sprawdzającymi znajomość języka, którego uczyły się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Poza tym, statystyki pokazują, że gorzej wypadły dzieci na wsi i w małych miejscowościach. 135,9 tys. zdających pochodziło z terenów wiejskich. Tu średnia z pierwszej części sprawdzianu wyniosła 64 %. W miastach powyżej 100 tys. średnia była wyższa o 5 pkt. procentowych i wynosiła 71%. Przedstawione liczby i wnioski opracowane na podstawie wstępnych wyników przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – nie pokrywają się z naszymi wynikami .
A oto szczegóły
Średnie wyniki z I części egzaminu ( język polski i matematyka): ogólnopolski – 67%, wojewódzki – 64,95%, powiatu – 59, 94%, gminy Rewal – 69,86.
Nasi uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 76,21% (poziom wysoki w skali staninowej).
Średnie wyniki z II części ( język niemiecki): ogólnopolski – 70%, wojewódzki – 69,28%, powiatu – 67,15%, gminy Rewal – 80,4%.
W naszej szkole średni wynik ukształtował się na poziomie 89,14% (poziom najwyższy w skali staninowej).
Gratuluję nauczycielom oraz uczniom klasy VI.