17 i 22 kwietnia mieszkańcy Śliwina i Rewala dokonali wyboru swoich sołtysów i rad sołeckich. W Śliwinie  bez zmian, mieszkańcy po raz wtóry zaufali Panu Jarosławowi Zelwakowi, który uzyskał aż 66 głosów. W radzie sołeckiej zasiądą Antoni Cichorek (62), Joanna Lewicka (37), Artur Białek (36) i Roman Bartczak (36). W Rewalu z kolei na czele sołectwa stanie nowy sołtys w osobie Artura Łukomskiego, który uzyskał 55 głosów. Radę sołecką w Rewalu zasilą Justyna Zdanowicz (71), Beata Kosiedowska (48), Joanna Szczepańska (44), Dominika Winiarska-Chodziutko (78), Tomasz Gandurski (50), Konrad Łącki (61), Zbigniew Sikora (47), Andrzej Dejnakowski (49).

Dotychczas mieszkańcy gminy Rewal pozostali przy swoich wyborach sprzed kadencji i dali szanse pięciu kandydatom dotychczas sprawującym funkcje sołtysa. Nowych sołtysów mamy w Pustkowie, gdzie sołtysem został Pan Łukasz Tylka i w Rewalu, gdzie pełniący do tej pory tę funkcje Pan Andrzej Brzeziński postanowił nie startować w wyborach, ustępując miejsca Panu Arturowi Łukomskiemu.